Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญสุนทานมอบให้สังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ   แต่ก่อนเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมาก เกือบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงแต่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชการศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมาก ท่านทั้งสองมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมทั้งต้องการสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงจึงได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้มีความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการศึก วัดปริวาสมีงานเทศการที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำให้เกิดมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อย จึงได้ตัดคำว่า ราชการศึก ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะเบาะแว้งเกือบจะไม่ให้เห็น จึงมีชื่อเสียงเคยปากกันถัดมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี โบสถ์ข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลปะนานาชาติร่วมยุค มีรูปปั้น ทวยเทพ นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ รวมทั้งที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยก่อน รวมทั้งยุคใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชากรนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งได้ดูประติมากรรมที่งามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย